Strefa buforowa na granicy polsko-białoruskiej: szczegółowy raport za trzy tygodnie

Konferencja prasowa w Dubiczach Cerkiewnych

W piątek, 5 lipca, w Dubiczach Cerkiewnych odbyła się konferencja prasowa, podsumowująca funkcjonowanie strefy buforowej przy granicy z Białorusią. W wydarzeniu wzięli udział wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński oraz przedstawiciele Straży Granicznej, Policji i Wojska Polskiego.

Przegląd strefy buforowej

Ponad trzy tygodnie temu wprowadzono strefę buforową. Chcemy dzisiaj przedstawić wszystkim Polakom, jak ta strefa działała do tej pory, jak działa i jak działać będzie

– powiedział rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński.

Podkreślił również, że państwo dokłada wszelkich starań, aby granica z Białorusią była bezpieczna. Zaprosił turystów do odwiedzania Podlasia i wspierania w ten sposób lokalnych przedsiębiorców.

Granica jest bezpieczna, Podlasie jest bezpieczne, Polska jest bezpieczna. Warto tu przyjeżdżać. Mieszkańcy regionu czekają na wsparcie rodaków. Warto tutaj przyjeżdżać, jest naprawdę spokojnie

– zachęcał.

Konsultacje i zaangażowanie lokalne

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski przypomniał, że wprowadzenie strefy buforowej poprzedziły konsultacje społeczne, które odbywały się 5 i 6 czerwca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Rozmowy prowadzono również z samorządowcami, przedstawicielami lokalnych przedsiębiorców i Białowieskiego Parku Narodowego. W rozmowach uczestniczyły także Polska Akademia Nauk oraz stacja badawcza w Białowieży.

Wojewoda poinformował także, że z punktu widzenia mieszkańców i samorządowców strefa buforowa nie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu, ponieważ omija miejscowości i szlaki turystyczne.

Dzięki działaniom Straży Granicznej, Policji, wojska, a także innych instytucji, które odpowiadają za bezpieczeństwo granic, województwo podlaskie jest bezpieczne

– zaznaczył.

Działania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, mjr SG Katarzyna Zdanowicz, poinformowała, że po wprowadzeniu strefy buforowej liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią spadła.

Podczas obowiązywania strefy buforowej SG odnotowała 1700 takich prób. Natomiast trzy tygodnie przed wprowadzeniem tych ograniczeń było 3900 prób.

Wyraźnie widać, że jest to spadek o ponad 50%

– argumentowała.

Mjr SG Katarzyna Zdanowicz przekazała też, że zmniejszyła się liczba organizatorów nielegalnego przekraczania granicy. Od początku działania strefy aresztowano czternaście osób zaangażowanych w ten proceder. Poinformowała również, że od 13 czerwca wydano 68 zgód na dostęp do strefy, a 51 z nich dotyczyło mediów.

Rzeczniczka podlaskiej SG odniosła się również do wzmocnienia bariery na granicy polsko-białoruskiej. Poinformowała, że w piątek, 5 lipca, została podpisana umowa na modernizację bariery elektronicznej.

Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie internetowej SG – link.

Zaangażowanie Policji

Podkomisarz Marta Rodzik z Policji poinformowała, że na terenie województwa podlaskiego przy granicy z Białorusią zadania realizuje obecnie 361 policjantów. Są to funkcjonariusze głównie z oddziału prewencji, ale także z ruchu drogowego. Od początku działań Policji na granicy służbę pełniło blisko 1700 policjantów. Funkcjonariusze przeprowadzili także 64 szkolenia, w których udział wzięli funkcjonariusze SG i żołnierze. Były to szkolenia z zakresu działań pododdziałów zwartych.

Policjanci 38 razy interweniowali bezpośrednio przy pasie granicznym, w tym 10 razy od momentu wprowadzenia strefy buforowej. Dotąd uszkodzonych zostało 10 pojazdów policyjnych, w tym 2 pojazdy od momentu wprowadzenia strefy buforowej. Żaden z policjantów nie został ranny. W tym tygodniu była tylko jedna interwencja policjantów, gdzie udzielono wsparcia Straży Granicznej i wojsku.

Liczba interwencji, w których biorą udział policjanci, systematycznie maleje

– przekazała podkomisarz Marta Rodzik.

Wsparcie ze strony Wojska Polskiego

Mjr Magdalena Kosińska z Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego przedstawiła informacje o zaangażowaniu żołnierzy Wojska Polskiego.

Wojskowi od początku kryzysu biorą udział w działaniach przy granicy z Białorusią. Obecnie służbę pełni tutaj 6 tys. żołnierzy. Wykonano ponad 11 tys. patroli pieszych oraz prawie 3 tys. patroli mobilnych. Wojsko ma też przygotowane grupy szybkiego reagowania, które w każdej chwili są w gotowości, aby udzielić wsparcia Straży Granicznej i Policji. W działaniach uczestniczą żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz oddziałów specjalnych.

Nasze działania zmierzają do tego, żeby region był bezpieczny

– podsumowała mjr Magdalena Kosińska.