Rozszerzone Sankcje UE Przeciwko Białorusi: Nowe Zakazy na Eksport i Import

Rada Unii Europejskiej kontynuuje zaostrzanie sankcji wobec Białorusi w odpowiedzi na jej udział w agresji Rosji przeciwko Ukrainie. 29 czerwca 2024 roku Rada przyjęła nowe rozporządzenie (2024/1865), które znacząco rozszerza obowiązujące ograniczenia. Decyzja ta ma na celu dalsze wywieranie presji na rząd białoruski i ograniczenie jego możliwości ekonomicznych.

Rozszerzenie Listy Zakazanych Towarów i Technologii

W ramach nowego rozporządzenia znacznie rozszerzono listę towarów i technologii, które nie mogą być eksportowane na Białoruś. Obejmuje ona produkty i technologie podwójnego zastosowania, a także zaawansowane towary i technologie, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału przemysłowego Białorusi. Wprowadzony został również zakaz tranzytu przez terytorium Białorusi takich towarów i technologii eksportowanych z UE. Ponadto nałożono ograniczenia na eksport towarów i technologii, które mogą być wykorzystane w przemyśle lotniczym i kosmicznym oraz w produkcji zbrojeniowej.

Zakaz Importu i Tranzytu Surowców Mineralnych i Kamieni Szlachetnych

Szczególną uwagę poświęcono zakazowi importu, zakupu i transferu diamentów z Białorusi, w tym zarówno diamentów naturalnych, jak i syntetycznych, a także wyrobów jubilerskich zawierających te kamienie. Rozszerzono również zakaz importu produktów mineralnych, w tym ropy naftowej, i wprowadzono nowy zakaz eksportu towarów i technologii nadających się do wykorzystania w przetwórstwie ropy naftowej oraz skraplaniu gazu ziemnego. Zakazy dotyczące tranzytu przez Białoruś obejmują także złoto i inne metale szlachetne.

Ograniczenia na Usługi i Działalność Finansową

Wprowadzono zakazy świadczenia szeregu usług na rzecz Białorusi, w tym usług księgowych, audytorskich, podatkowych, doradczych oraz usług public relations. Ograniczono również świadczenie usług architektonicznych i inżynieryjnych, IT-consultingu oraz doradztwa prawnego. Zakazane zostały usługi marketingowe i reklamowe, badania rynkowe oraz testy techniczne. Te środki mają na celu ograniczenie możliwości Białorusi korzystania z międzynarodowych usług w celu obejścia sankcji i poprawy swojej sytuacji gospodarczej.

Oczekiwane Skutki i Reakcje

Rozporządzenie 2024/1865 ma na celu dalsze osłabienie gospodarki Białorusi, ograniczenie jej możliwości wojskowych i technologicznych oraz wywieranie presji na jej rząd w celu zmiany polityki. Ograniczenia eksportowe i importowe, finansowe oraz zakazy świadczenia usług mają na celu stworzenie poważnych przeszkód ekonomicznych dla Białorusi.

UE kontynuuje monitorowanie sytuacji i ocenianie skuteczności wprowadzonych środków. Komisja Europejska będzie analizować dane dotyczące handlu i statystyki eksportowe w celu wykrywania prób obejścia sankcji i, w razie potrzeby, podejmowania dodatkowych działań.

Perspektywy i Przyszłe Kroki

W przypadku wykrycia nowych zagrożeń lub prób obejścia sankcji, Rada UE jest gotowa do szybkiego reagowania i zaostrzania środków. Nowe sankcje mogą obejmować dodatkowe zakazy eksportu i importu, ograniczenia finansowe oraz inne działania mające na celu wspieranie bezpieczeństwa i stabilności w regionie.

UE nadal wspiera Ukrainę w jej walce z agresją i działa na rzecz wzmocnienia międzynarodowej koalicji mającej na celu przeciwdziałanie agresywnym działaniom Rosji i jej sojuszników. Wprowadzenie nowych sankcji przeciwko Białorusi jest częścią szerokiej strategii UE mającej na celu wspieranie pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Europie i poza jej granicami.

Nowe rozporządzenie Rady UE (2024/1865) jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia presji na Białoruś. Rozszerzenie sankcji ma na celu ograniczenie możliwości gospodarczych i potencjału przemysłowego Białorusi, a także zapobieganie obchodzeniu wcześniej wprowadzonych środków. UE demonstruje swoje zaangażowanie w wspieranie Ukrainy i gotowość do podejmowania dalszych działań w razie potrzeby.