Straty Rosji w bitwie o Czasiw Jar: Czy dane są prawdziwe?

W ostatnich dniach w mediach szeroko dyskutuje się o stratach Rosji w bitwie o Czasiw Jar. Forbes podał, że wojska rosyjskie straciły 99 tysięcy żołnierzy w walkach o ten strategiczny punkt. Jednakże przedstawiciel operacyjno-strategicznej grupy wojsk „Chortycia” Nazar Wołoszyn stwierdził, że te dane są zawyżone.

Dane z Forbes

Według informacji podanych przez Forbes, wojska rosyjskie poniosły znaczne straty podczas próby zdobycia dzielnicy Kanał w Czasiwym Jarze. Liczba 99 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy wywołała szeroką dyskusję wśród międzynarodowych ekspertów i analityków.

Oświadczenie Sił Zbrojnych Ukrainy

Nazar Wołoszyn w trakcie telemaratonu wyjaśnił, że liczba podana przez Forbes jest bliska rzeczywistości, jeśli wziąć pod uwagę całą linię frontu w ciągu trzech miesięcy. „Ta liczba może być prawdziwa dla ogólnej liczby strat na wschodnim froncie, ale w Czasiwym Jarze jest znacząco zawyżona,” – zaznaczył.

W strefie odpowiedzialności OSUW „Chortycia” straty wroga w ciągu trzech miesięcy wyniosły:

  • Kwiecień: ponad 24 tysiące osób
  • Maj: prawie 26 tysięcy osób
  • Czerwiec: prawie 32 tysiące osób

Rzeczywiste straty w Czasiwym Jarze

Według Wołoszyna, w Czasiwym Jarze, konkretnie w dzielnicy Kanał, straty rosyjskie wyniosły około 5 tysięcy osób. Podkreślił, że całkowita liczba 99 tysięcy odnosi się do całego wschodniego frontu i obejmuje straty na innych odcinkach.

Wnioski i analiza

Zatem dane o stratach wynoszące 99 tysięcy żołnierzy obejmują straty na całej linii frontu wschodniego w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W Czasiwym Jarze straty są znacznie mniejsze. Wojska rosyjskie faktycznie poniosły duże straty w tej bitwie, ale konkretnie w dzielnicy Kanał liczby są dużo niższe.

Rosyjskie i ukraińskie źródła nadal przedstawiają różne oceny strat, co dodatkowo komplikuje analizę sytuacji. Niezależni eksperci i analitycy będą kontynuować monitorowanie i ocenę sytuacji na polu bitwy.